Articles Comments

Hoa Hậu Việt Nam » Gallery » Các hoa hậu từ năm 2000 – 2010

Các hoa hậu từ năm 2000 – 2010

Năm 2000: Phan Thu Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2002: Phạm Thị Mai Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2004: Nguyễn Thị Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2006: Mai Phương Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2008: Trần Thị Thùy Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2010: Đặng Thị Ngọc Hân

Written by

Filed under: Gallery · Tags: ,

Comments are closed.